< Tilbage

Ny struktur i dansk travsport02-10-2015 - 20:38

Giver det bedre mening at nedlægge DTC og Travsekretatiatet, end at lukke baner?

 

Strukturændring i dansk travsport.

Med Bertel Haarder´s udmelding, må vi konstatere, at det ikke er vores opgave, at arbejde aktivt for at øge spil på hestevæddeløb. Denne opgave ligger hos Danske Spil. Vores opgave er at udvikle og udbrede hestesporten, og få så mange mennesker som muligt, til at komme på væddeløbsbanerne. Vi er nu tildelt et fastsat tilskud fra Danske Spil, det er ikke længere en procentdel af Danske Spil´s overskud, som det var, da vi var på tipsnøglen. Fra 2018 er dette beløb 62,4 millioner kroner, så det er dette beløb vi må forholde os til.

Dansk Hestevæddeløb og DTC sammenlægges.

Al fakturering for ”externe” kunder afvikles. Trænere inklusive.                                                                             I dag kan alle med tilknytning til væddeløbssporten, fakturere varer og ydelser gennem DTC /Dansk Hestevæddeløb fællesfakturering. Dette gælder trænere, hingsteholdere, dyrlæger, beslagsmede, forretning med salg af udstyr til heste m.v. Jeg har ikke nogen tal, men jeg er overbevist om, at det drejer sig om store summer. Det kan ikke være meningen, at DTC/Dansk Hestevæddeløb skal agere bank og yde kassekredit for disse aktører (mig selv som hingsteholder inklusiv). Hvis en kunde ikke kan/vil betale for opstaldning af hoppe til bedækning hos mig, eller hvis en kunde køber udstyr til en hest på kredit, er det en sag mellem sælger og køber. Det kan ikke være rimeligt, at der nedlægges startforbud på en hest, hvis der er en tvist/reklamation på en ydelse imellem disse parter. Rent juridisk kan der også være et problem. Kan man nægte en fodboldspiller at spille fodbold i en fodboldklub, hvis han ikke har betalt sine fodboldstøvler. Det er jo også sådan, at reglerne for nedlæggelse af startforbud ikke er ens for alle, hvilket jeg selv har konstateret. Yderligere vil dette formentlig medføre, at firmaer stopper proceduren med, at give kredit når en staldansat går ind i butikken,  køber ind og får udgifterne faktureret i en hests navn. Hesteejere har jo ingen hold i, hvad der købes ind.                                                                                                                                                                                                       Hvad så med fakturering for trænere?. Det er i dag sådan, at når trænere får faktureret gennem baner/DTC/Dansk Hestevæddeløb, så udbetales der månedligt fra DTC/Dansk Hestevæddeløb til trænerne. Når en kunde ikke betaler til DTC, så vil den manglende indbetaling på et tidspunkt, blive trukket på trænerens konto. Der kan ofte gå flere måneder, inden dette sker, og trænerne har ofte ikke været informeret, om de manglende indbetalinger. Bemærk man betaler 6% af omsætningen for denne fakturerings ydelse. Det er min påstand, at trænere kan købe denne ydelse bedre, med månedlig opfølgning på status vedr. manglende indbetalinger, og det behøver formentlig ikke blive dyrere.                                                                                                                                                                                            Der Der er ansatte både på banerne og hos Dansk Hestevæddeløb, der bruger tid på denne fakturering og der vil kunne spares ansatte, der opvejer den indtægt der kommer til at mangle vedr. faktureringsydelsen.     Ovennævnte vil også medføre, at mange hesteejere rent faktisk, vil se de præmier deres heste vinder, for en stor del vil blive indsat på deres konto, hver måned. Det vil have stor psykologisk effekt, specielt på nye hesteejere, at det synliggøres, at man faktisk kan vinde pengepræmier, også selv om, der kommer regninger fra dyrlæger, beslagsmede m.v. De der spiller på heste eller andet, vil jo også se og mærke gevinsten, selv om man godt ved, at på sigt taber man på spil.

DTC Opgaver.                                                                                                                                                  Chipmærkning og udstedelse af hestepas udføres af Seges, Skejby, der fakturerer direkte til føllets ejer.  Kåringskommissionen nedlægges. Lad hingsteudbuddet være frit, lige som i USA. Vi har ikke behov for en kommission der giver hingstene prædikatet ”kan anbefales” eller ”kan ej anbefales”. Opdrætterne kan godt selv vurdere, hvilken hingst de finder attraktiv.                                                                                                              Derby Auktion lægges ud til andre interessenter, på linje med dette års auktioner på Falster og Aalborg. Tilbageværende opgaver med føl registrering, registrering af ejerskifte, udfærdigelse af hingstekatalog, m.v. må kunne klares af de 2 personer, der arbejder med dette i dag. Disse ansættes i Dansk Hestevæddeløb og DTC nedlægges.

Dansk Hestevæddeløb opgaver.                                                                                                                   Hjemmeside skal kun være informations side. (nyheder i det omfang medarbejdere har tid).                    Fakturering er minimeret, da eksterne kunder er luget bort.

Travsekretariatet.                                                                                                                                           Travsekretariatet nedlægges og banerne skal selv udfærdige proportioner, modtage startmeldinger og lave programmer i samarbejde med de lokale hesteejerforeninger og trænerforeninger.

 Vi må tænke nyt i den måde, vi udskriver løb på og reglerne må have en revision. Jeg har 2 gange fået tvangs slettet en hest i prøve/rutine løb, da der maksimalt må deltage 12 heste i disse, og man ikke ville dele løbet på grund af 1 hest;;;                                                                                                                                                                                                           Vi  skal tilbage til modellen med anmeldelse og startmelding. Vi skal udskrive en løbsdag f.eks. med distance 2.100 m og ikke yderligere. De anmeldte heste sættes så op således, at man får et passende antal løb, med fyldte felter. Nogle løb kan blive autostart, andre kan blive voltestart, afhængigt af, hvordan sammensætningen af de anmeldte hestes præmiesum falder ud. Når anmeldelseslisterne offentliggøres, kan hesteejere og trænere jo stadig tage stilling til, om hesten skal starte, under de givne forudsætninger. Man kan så vælge, at en anden løbs dag køres der 1.600 m løb. Vi skal stadig udskrive amatør og/eller formløb af hensyn til nye kuske og amatørerne.  Modellen er afprøvet på en svensk bane, og den virker.      

Væddeløbsbanerne.                                                                                                                                                     Banerne får tildelt en præmiepulje og et driftstilskud. Banerne må selv prioritere mange løb kontra høje præmiesummer (storløb).  Lunden og Aalborg skal dog være forpligtiget til, at afvikle et antal løbsdage med forhøjede præmiesummer, som en betingelse for det høje præmietilskud.                                          Fordelingen af de tildelte driftsmidler og midler til præmier skal overholdes. Der må f.eks. ikke flyttes midler fra præmier til drift. Dog kan der bruges præmiekroner til ”særlige” formål, såfremt dette godkendes af banernes bestyrelse, trænerforening og hesteejerforening.                                                Banernes hesteejerforeninger og trænerforeninger skal være repræsenteret i bane bestyrelserne. (evt. vedtægtsændringer).                                                                                                                                              Banerne tildeles faste løbsdage, med enkelte storløbsdage på lørdag/søndage. Nordisk spil på de dage det er muligt i.h.t. den anførte tidsplan. Ingen onsdag eftermiddage.                                                                            Det er med denne organisering op til den enkelte bane (bestyrelse, ledelse, trænere og hesteejere) at udvikle og udbrede væddeløbssporten i lokalområdet, og vende den negative spiral vi er inde i. Hvis ikke dette er muligt under de givne forudsætninger, kan man begynde at diskutere banelukninger.

 

 

 

Fordelingsnøgle:           driftstilskud                    præmietilskud

Lunden                            3.500.000                           10.000.000   (søndag aften)

Århus                               2.500.000                              6.500.000   (lørdag aften)

Aalborg                            2.500.000                              9.000.000   (tirsdag aften)

Skive                                 2.300.000                             3.500.000   (mandag aften)

Billund                                 500.000                              1.500.000   (torsdag aften)

Odense                                500.000                              1.500.000   (fredag aften)

Falster                                  500.000                             1.500.000   (onsdag aften)

Bornholm                         1.000.000                             1.500.000   (frit valg)

Klampenborg                                                                3.500.000   (søndag eftermiddag)                                 

Dansk Hestevæddeløb  4.000.000

HFF                                    1.000.000

Opdrætterpræmier                                                      5.000.000

Total                                 18.300.000                         43.500.000                              

 Udgifter drift + præmietilskud     kr 61.800.000

Tildeling tipsnøglen                         kr 62.400.000

Med nævnte fordeling vil det formentlig være muligt, at køre løb på Lunden og på Aalborg Væddeløbsbane hver uge. Hver anden uge kunne så være en løbsdag med lavere præmiesummer (eksempelvis med fortrinsret for heste med få point), på linje med de løbsdage, det i fremtiden bliver muligt af afvikle på de øvrige af landets baner. Forhåbentlig vil det så være muligt, at afvikle løb med et højt præmieniveau, på Lunden og i Aalborg, hver anden uge på skift. For at heste ejere og trænere skal have rimelig mulighed, for at deltage på disse løbsdage med forhøjet præmiesum, skal der indføres transport tilskud. Det er i dag sådan, at der transporteres mange heste fra det nordjyske til øvrige baner, da det er i nordjylland den største koncentration af heste forefindes. Hvis der fragtes 50 heste fra nordjylland til Odense eller Billund betyder det en transportudgift på 50 x kr 600 = kr 30.000 for nordjyske hesteejere. Set ud fra et helheds perspektiv, vil det være bedre, at yde transporttilskud til hesteejere fra f.eks. Fyn og Billund, der starter deres heste på løbsdage med forhøjede præmiesummer, hvad enten det er i Aalborg eller på Lunden.

Fordelen ved at lade de enkelte baner disponere over de tildelte midler er, at man lokalt kan finde løsninger på, hvordan man i de enkelte lokalområder, kan vende udviklingen og øge aktivitetsniveauet for de forhåndenværende midler. Jeg er overbevist om, at denne model vil øge lysten til, blandt lokale foreninger, at stille frivillig arbejdskraft, men det kræver at man har medindflydelse.

Lønninger.                                                                                                                                                                               Alle lønninger i sporten skal gennemgås. Samtlige ansatte inden for sporten, der hæver en månedlig gage på kr 25.001 – 35.000 skal gå 5% ned i løn, og ansatte der hæver en månedlig gage på kr 35.001 og derover skal gå 10% ned i løn, på linje med hvad ansatte i mange private virksomheder gjorde under finanskrisen.

Afgifter.                                                                                                                                                                                     I forbindelse med deltagelse i travløb, betales der indskud, baneafgift, forsikring. Det bør undersøges, om disse afgifter med fordel kan afskaffes, da der bruges resurser på, at fakturere, inddrive og fordele disse forholdsvis små midler. Hvis ikke besparelsen kan opveje manglende indtjening, kan det overvejes, om der skal flyttes en procentdel fra præmietilskud til drift.  Baner skal som minimum have frihed til selv at gennemføre dette, hvis muligt.

Reglement.                                                                                                                                                                          Hele vores regelsæt vedr. deltagelse i løb, både for to- og firbenede skal revideres med henblik på en forenkling. Det er blevet alt for kompliceret at være aktiv spiller i vores sport. Jeg har tidligere nævnt tilfældet med tvangssletning af hest i prøve/rutineløb.                                                                                             Jeg kan se en udfordring for banerne der er beskåret på de økonomiske midler, i at skaffe heste nok til løbene. Ved at ændre reglerne for brug af amatørkuske, således de kan benyttes frit, er jeg overbevist om, at vi igen vil få fyldte felter på disse baner. Se på Bornholm.

 Nye tiltag.                                                                                                                                                                           Vi skal på sigt forsøge at finde økonomiske midler, så vi kan indføre tiltag der vil vende udviklingen i positiv retning. Lad mig nævne tilskud til ungheste i professionel træning, præmieløb, opdrætterpræmie af præmier vundet i udlandet, fjernelse af indskud og øvrige afgifter for starter i ordinære løb, fjernelse af diverse brugerbetalinger. I det hele taget at gøre op med de omkostninger for hesteejerne, der bare er øget igennem de seneste år.

 

Ovennævnte betragtninger står helt for egen regning, og vil formentlig give anledning til, at visse personer føler sig ”ramt”. Jeg håber ikke disse personer tager dette personligt. Der vil jo være nogen der bliver ”ramt” uanset hvilken plan der gennemføres, og det har ikke været min hensigt, at forfølge bestemte personer.

 

 

Hvis vi kører i samme hjulspor, kommer vi aldrig forbi, og ser aldrig nye horisonter.

 

Bjarne Sørensen

 

< Tilbage